Zmagasz się z wydatkami związanymi z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej w Twojej rodzinie? Ulga rehabilitacyjna to narzędzie podatkowe, które może znacząco odciążyć Twój domowy budżet. Dowiedz się, co możesz odliczyć i jak najlepiej skorzystać z tej możliwości.

Można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne, takie jak zakup wyrobów medycznych, utrzymanie psa asystującego, czy w niektórych przypadkach wizyty prywatne u lekarza, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Ulga rehabilitacyjna – co to jest i kto może z niej korzystać w 2024

Ulga rehabilitacyjna za rok 2023, składana do 30 kwietnia 2024 jest skierowana do osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Jej cel to wsparcie finansowe poprzez umożliwienie odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne i usprawniające funkcjonowanie w codziennym życiu.

Osoby, które mogą z niej skorzystać, to nie tylko sami niepełnosprawni, ale również rodzice, dzieci, małżonkowie, czy opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych, którzy ponoszą wydatki związane z ich rehabilitacją.

Ulga ta jest odliczana w zeznaniu rocznym przy użyciu formularza PIT-O, dołączanego do PIT-37, PIT-36, lub PIT-28.

Jaka jest wysokość ulgi rehabilitacyjnej w 2024 roku?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje pod warunkiem, że dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 19 061,28 zł. Umożliwia odliczenie od podatku wydatków na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Kwalifikowalne do odliczenia wydatki dzielą się na limitowane oraz nielimitowane. W przypadku wydatków nielimitowanych, można odliczyć całą ich kwotę. Dla wydatków limitowanych maksymalna kwota odliczenia to 2 280 zł dla każdego z czterech rodzajów wydatków, a dla leków możliwe jest odliczenie nadwyżki ponad 100 zł miesięcznie.

Kwalifikowalne wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Wydatki uprawniające do ulgi to między innymi adaptacja i wyposażenie mieszkań, przystosowanie pojazdów, zakup, naprawa i najem sprzętu rehabilitacyjnego, odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, oraz odpłatny przewóz na niezbędne zabiegi. Ponadto, ulga obejmuje także utrzymanie psa asystującego i korzystanie z samochodu osobowego przez osoby niepełnosprawne.

  Jak rozpoznać oryginalne buty Tommy Hilfiger?

Dokumenty potwierdzające wydatki (faktury, paragony, dowody wpłaty) są wymagane do odliczenia. W przypadku wydatków limitowanych, nie jest konieczne posiadanie dokumentów potwierdzających ich wysokość, jednak na żądanie urzędu skarbowego należy przedstawić dowody potrzebne do potwierdzenia odliczenia.

Pieluchomajtki i podkłady – odliczenia w ramach ulgi

Niektóre z najbardziej oczywistych, a jednak często pomijanych pozycji, które można odliczyć, to wydatki na pieluchomajtki i podkłady. To esencjonalne udogodnienia dla wielu osób niepełnosprawnych, które znacząco ułatwiają im codzienne funkcjonowanie.

Jeśli wydatek na te produkty jest uzasadniony potrzebami rehabilitacyjnymi lub codziennym funkcjonowaniem osoby niepełnosprawnej, bez wątpienia kwalifikuje się on do odliczenia.

Pies asystujący versus pies przewodnik – wydatki kwalifikowane

Wydatki związane z utrzymaniem psa asystującego także kwalifikują się do ulgi rehabilitacyjnej. Różnica między psem asystującym a prowadzącym jest znacząca:

  • Pies asystujący wspomaga osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
  • Pies przewodnik jest natomiast przeznaczony dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Obie opcje są jednakowo ważne i podlegają odliczeniu.

Wizyty prywatne u lekarza – czy należą do odliczeń

Prywatne wizyty u lekarza również mogą być odliczone, jednak tylko w sytuacji, gdy są one bezpośrednio związane z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej. Ważne jest, aby były one odpowiednio udokumentowane i poparte zaleceniami rehabilitacyjnymi.

Nie każda prywatna wizyta jednak kwalifikuje się do ulgi. Należy zwrócić szczególną uwagę na spełnienie wszystkich kryteriów kwalifikowalności.

Niepodlegające odliczeniu wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Warto jednak pamiętać, że istnieje również lista wydatków, które nie podlegają odliczeniu, takich jak:

  • Zakup sprzętu sportowego niezwiązanego z rehabilitacją,
  • Opłaty za zajęcia sportowe lub rekreacyjne, jeśli nie są one częścią zalecanego programu rehabilitacyjnego.

Dokumenty niezbędne do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Do najważniejszych dokumentów, które należy zgromadzić, by móc skorzystać z ulgi, zaliczamy:

  • Faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki,
  • Zaświadczenie o niepełnosprawności,
  • Dokumentację medyczną potwierdzającą konieczność poniesienia wydatków.
  Czy leczenie ortodontyczne można odliczyć od podatku

Podsumowanie

Ulga rehabilitacyjna to wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, umożliwiające odliczenie znaczącej części wydatków na cele rehabilitacyjne i usprawniające codzienne funkcjonowanie. Kluczowe jest poznanie kryteriów kwalifikowalności wydatków oraz zebranie niezbędnych dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Zmiany wprowadzone w ostatnich latach rozszerzyły zakres możliwych do odliczenia wydatków, co stanowi dodatkowe wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Malwina Piwowarczyk

Napisane przez

Malwina Piwowarczyk

Nazywam się Malwina Piwowarczyk, od ponad dekady zanurzam się w świat mody, co stało się nie tylko moją pasją, ale i sposobem na życie. W wieku 34 lat łączę pracę w branży marketingu z prowadzeniem bloga o modzie i ciekawostkach, co pozwala mi dzielić się moją pasją z innymi.

Moja podróż rozpoczęła się w małym mieście, gdzie marzenia o wielkim świecie mody wydawały się odległe. Dziś, z każdym wpisem na blogu, staram się inspirować i motywować innych do śledzenia własnych marzeń, niezależnie od tego, skąd pochodzą.