13 czerwca, 2024

Michata

Zapraszamy!

Zbiorniki retencyjne: funkcje, rodzaje i budowa oraz zastosowania

zbiornik retencyjny

Zbiorniki retencyjne są kluczowym elementem zarządzania zasobami wodnymi, mającym na celu zapobieganie powodziom oraz magazynowanie wody na okresy suszy. Dzięki nim możemy zredukować negatywne skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych.

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej funkcjom, rodzajom i budowie zbiorników retencyjnych oraz ich zastosowaniom.

Czym są zbiorniki retencyjne?

Zbiornik retencyjny, znany także jako sztuczne jezioro zaporowe, to sztuczny zbiornik wodny powstały poprzez zatamowanie wód rzecznych za pomocą zapory. Najczęściej są budowane w terenach górskich, gdzie doliny są węższe, a koszty budowy niższe. Warto podkreślić, że termin „jezioro” jest zarezerwowany dla naturalnych zbiorników wodnych, dlatego nie powinno się go używać w odniesieniu do zbiorników retencyjnych.

Tego typu zbiorniki są nie tylko elementem krajobrazu, ale przede wszystkim strategicznym narzędziem zarządzania wodą. Dzięki nim możemy efektywniej gospodarować wodą, zwłaszcza w rejonach narażonych na susze czy powodzie.

Jakie funkcje pełnią zbiorniki retencyjne?

Zbiorniki retencyjne pełnią wiele kluczowych funkcji:

 • Magazynowanie wody: przechowują wodę, która może być wykorzystana w okresach suszy.
 • Przeciwdziałanie powodziom: ograniczają emisję wody podczas deszczów, co przeciwdziała powodziom.
 • Poprawa bilansu wodnego: magazynują wodę opadową, poprawiając bilans wodny w okolicy.
 • Wykorzystanie gospodarcze: mogą być wykorzystywane do celów gospodarczych, przemysłowych i komunalnych.

W sezonach deszczowych zbiorniki te ograniczają emisję wody, a w okresach suszy pozwalają na jej ponowne wykorzystanie, co jest nieocenione w zarządzaniu zasobami wodnymi.

Funkcje zbiornika retencyjnego wód opadowych

Zbiorniki retencyjne gromadzą wodę deszczową, którą można przechowywać i wykorzystać w celach gospodarczych czy rolniczych. Dzięki nim możliwe jest podlewanie roślin, mycie maszyn, a nawet pojenie zwierząt gospodarczych.

Małe zbiorniki retencyjne, np. na deszczówkę, pozwalają na ograniczenie emisji wód opadowych w porach deszczowych oraz ich magazynowanie na okresy suchsze, co zmniejsza obciążenie kanalizacji miejskiej.

Podział zbiorników sztucznych

Zbiorniki sztuczne można podzielić na kilka typów w zależności od pełnionych funkcji:

 • Przeciwpowodziowe
 • Żeglugowe
 • Energetyczne
 • Wyrównawcze
 • Komunalne
 • Przemysłowe
 • Rolnicze
 • Okresowe (suche)
 • Przeciwrumowiskowe
 • Zbiorniki na deszczówkę

Każdy z tych typów ma swoje specyficzne zadania i zastosowania, co pozwala na dostosowanie zbiornika do konkretnych potrzeb.

  Czy babcia może być świadkiem bierzmowania? Zasady i wyjątki

Zbiorniki retencyjne — jak działają i jakie są ich rodzaje?

Działanie zbiorników retencyjnych polega na magazynowaniu wody w okresach jej nadmiaru, aby można było ją wykorzystać w trudniejszych okresach, na przykład podczas suszy. Wyróżnia się zbiorniki retencyjne wielofunkcyjne i specjalistyczne, takie jak przeciwdziałanie powodziom, żegluga oraz produkcja energii.

Przykładem zbiornika retencyjnego są również przydomowe zbiorniki na deszczówkę, które zyskują na popularności ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną.

Przykłady zbiorników retencyjnych

Do najważniejszych przykładów zbiorników retencyjnych należą te o dużej pojemności. W Polsce istnieje około stu zbiorników o pojemności powyżej 1 hektometra sześciennego. Najstarszym z nich jest zbiornik Zapora na rzece Brdzie, uruchomiony w 1848 roku.

Na świecie do głównych zbiorników retencyjnych należą zbiorniki takie jak Nasera (Egipt/Sudan), Wolta (Ghana) oraz Kariba (Zimbabwe/Zambia). Te potężne konstrukcje nie tylko magazynują wodę, ale także spełniają ważne funkcje gospodarcze i energetyczne.

Rodzaje zbiorników na deszczówkę

Małe zbiorniki retencyjne, zwane również zbiornikami na deszczówkę, występują w kilku rodzajach. Najbardziej podstawowe to naziemne beczki montowane przy rynnach. Bardziej zaawansowane to podziemne zbiorniki retencyjne, które są niewidoczne na powierzchni i nie wpływają na estetykę ogrodu.

Warto wybrać modele z systemem zarządzania zebraną wodą, co umożliwia jej skuteczne odprowadzanie i użytkowanie. Podziemne zbiorniki retencyjne są bardziej zaawansowane technologicznie, ale oferują większe możliwości i są bardziej estetyczne.

Zbiorniki retencyjne a regulacja przepływu wody w rzekach i ciekach

Zbiorniki retencyjne odgrywają kluczową rolę w regulacji przepływu wody w rzekach i ciekach. Dzięki magazynowaniu nadmiaru wody podczas wzmożonych opadów, redukują ryzyko powodzi, chroniąc tym samym okoliczne tereny i ludność.

W okresach suszy pomagają w utrzymaniu odpowiedniego poziomu wód w rzekach, zapewniając stabilność ekosystemu. Regulacja przepływu wody jest kluczowa dla ochrony środowiska oraz stabilności lokalnych ekosystemów.

Wykorzystanie dużych zbiorników retencyjnych w celach turystycznych

Oprócz funkcji magazynujących, duże zbiorniki retencyjne są również wykorzystywane w celach turystycznych i rekreacyjnych. Przykładem może być zbiornik Zapora na rzece Brdzie, który stał się popularnym miejscem rekreacji.

  Dlaczego gołębie ruszają głową podczas chodzenia?

Nie tylko zapewniają one możliwość uprawiania sportów wodnych, ale także mogą być ważnym elementem krajobrazu, przyciągającym turystów. Zbiorniki retencyjne mogą stać się lokalną atrakcją turystyczną, zwiększając atrakcyjność regionu.

Przydomowy zbiornik retencyjny – co warto wiedzieć?

Przydomowe zbiorniki retencyjne na wodę pitną, zwykle służące do gromadzenia deszczówki, stają się coraz bardziej popularne. Umożliwiają one znaczącą redukcję zużycia wody pitnej, co jest korzystne zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie.

Woda zgromadzona w takich zbiornikach może być wykorzystywana do podlewania ogrodu, mycia samochodów, a także innych domowych potrzeb. Przydomowe zbiorniki to krok w kierunku zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.

Budowa zbiorników retencyjnych na deszczówkę

Budowa zbiorników retencyjnych na deszczówkę może być prosta lub bardziej zaawansowana, w zależności od potrzeb. Najprostsze to naziemne beczki instalowane przy rynnach. Bardziej skomplikowane są podziemne systemy retencyjne z polietylenu.

Te podziemne konstrukcje są trwałe, odporne na wilgoć i niewidoczne na powierzchni, co nie wpływa na estetykę ogrodu. Ich montaż wymaga jednak specjalistycznej wiedzy i narzędzi.

Po co buduje się zbiorniki retencyjne?

Budowanie zbiorników retencyjnych ma na celu zwiększenie zapasów wody, co jest kluczowe w walce z powodziami i suszami. Aktualnie w Polsce retencjonujemy zaledwie 6,5% wody, co wskazuje na pilną potrzebę budowy nowych zbiorników.

Zbiorniki te pomagają także w ochronie środowiska, ponieważ umożliwiają ponowne wykorzystanie wody, zmniejszając tym samym jej zużycie i koszty związane z dostarczaniem wody pitnej. Stratecznie planowanie w zakresie budowy takich zbiorników jest niezbędne dla zrówoważonego rozwoju.

Podsumowanie – Zbiorniki retencyjne: funkcje, rodzaje i budowa oraz zastosowania

Zbiorniki retencyjne pełnią kluczową rolę w zarządzaniu zasobami wodnymi, chroniąc nas przed skutkami powodzi i suszy oraz umożliwiają efektywne gospodarowanie wodą. Ich różnorodność pozwala na dostosowanie ich do różnych potrzeb, od przemysłowych po przydomowe wykorzystanie. Niezależnie od skali, zbiorniki te są nieodłącznym elementem strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.